Katter i historien

dsc06261I det fortida Egypten var katter heliga djur som tillbads mer eller mindre som gudar. Det är en märklig idé och inga andra djur hade samma status. Den allra tidigast kända kattgudinnan i Egypten kallades Mafdet och finns beskriven i gamla texter som “hon som dödar en orm med sina klor”. Hon är dock inte lika känd som kommande gudinnor.

Den mest kända kattgudinnan i Egypten hette Bastet som ofta framställdes med en kvinnas kropp men med ett katthuvud. Hon hörde ihop med guden Ra, solguden. Befolkningen var så förtjusta i Bastet att hon ganska snart omvandlades till en gudinna för hushållet och just kvinnor tillbad ofta Bastet. Det sades att hon beskyddade barn, kvinnor och huskatter. Hennes popularitet spreds till att också omfatta flera fält. Hon ansågs vara soluppgångens, musikens, dansens, glädjens och till och med fertiliteten gudinna. Man bad alltså till Bastet för många olika saker i sitt liv.

Det är vanligt med motpoler inom gamla religioner och så även i det gamla Egypten. Gudinnan Sekhmet var också en gudinna men med ett lejonhuvud. Sekhmet sades vara kattgudinnans negativa sida, hennes destruktiva kraft och sågs som krigets och pestens gudinna. Med tiden mjuknade denna uppfattning och man trodde att guden Ra hade tämjt även denna gudinna och så småningom blev hon istället mänsklighetens beskyddare.

Katterna var ett stort och naturligt inslag i folkets liv och ofta begravdes balsamerade katter och lades in i gravarna tillsammans med de döda. Kattstatyetter av guld var ett mycket vanligt sätt att dyrka katten på och ca 3200 f. Kr fanns en väl utvecklad dyrkan av Bastet i en stad som hette Bubastis. I slutet av oktober varje år höljen gigantisk festival till Bastets ära och hundratusentals människor kom till staden för att få vara med.

Att döda katter kunde bestraffas med döden, så viktiga ansågs katterna vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *