Vad är en raskatt?

1479809905_pedigree2En raskatt är en katt som har registrerats i en kattorganisation där föräldrarna är av samma ras. Det är en katt med stamtavla vilket gör den renrasig. I Sverige måste katten vara registrerad i kattförbund som SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) som är kopplat till det internationell kattförbundet FIFe (Fédération Internationale Féline). Dessa förbunds syfte är att främja kattrasernas utveckling. De bestämmer också regler och rasstandarden för de olika kattraserna. I FIFe är det rund 40 godkända raser med en variation av färger. När det gäller SVERAK jobbar de med att ID-märkning av katter ska bli obligatorisk.

Raskatter i Sverige registreras i WCF (Nordic Cat Clubs of WCF) – föreningarna i Norden. WCF – föreningarna är en kattorganisation för föreningar som inte är medlemmar i SVERAK eller FIFe. Katterna som godkänns i de föreningarna ska vara renrasiga men det händer att katter utan någon stamtavla godkänns. De godkänner också korsningar mellan två raser ibland för att bredda avelsbasen. Katter som har korsats mellan två raser brukar kallas hybrider eller varianter beroende på vilka raser som har korsats. Huskatten eller bondkatten räknas inte som raskatt eftersom de saknar stamtavla. Det spelar ingen roll vilken bakgrund eller utseende katten har för att vara huskatt. Om katten inte har någon stamtavla anses det vara en huskatt.

Innebörden av att en katt har en stamtavla är att man vet kattens förfäder, vilken ras, färg och beteckningen förfäderna har. Att veta den informationen underlättar planering av avel då man vet vilka anlag katten kan bära på och föra vidare till nästa generation. Det undviker också inavel och potentiella ärftliga sjukdomar från tidigare generationer. För att katten ska bli godkänd i en kattklubb måste den vara av en godkänd stamtavla. Det skiljer sig från huskatten som inte är i något förbund och de får inga stamtavlor för att man inte kan spåra deras genetiska bakgrund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *